EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Đồng chí Trần Xuân Điền tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năng động, đổi mới, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần cùng thành phố và ngành Công Thương phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, an toàn và tuân thủ đầy đủ các tiêu chí về an toàn chống dịch bệnh Covid-19.

Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ Khối được thành lập theo Quyết định số 3160-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ khối Doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại TP. Hồ Chí Minh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp thương mại trung ương tại TP. Hồ Chí Minh. Đảng bộ Khối hiện có 88 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 6.217 đảng viên và 87.888 cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động. Các cơ sở đảng thuộc nhiều loại hình doanh nghiệp (DN), đa dạng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động như điện, xăng dầu, logistics, dệt may, thực phẩm, cơ khí, điện tử, hóa chất…

 

Đồng chí Trần Xuân Điền - Bí thư Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh - phát biểu tại đại hội

Đồng chí Trần Xuân Điền - Bí thư Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh - cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có những thuận lợi đan xen khó khăn phức tạp, với nhiệm vụ trọng tâm là kiểm điểm, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Công nghiệp và Đảng bộ Khối Thương mại DN trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo kết quả của Đảng ủy Khối từ khi thành lập đến nay, ông Nguyễn Thành Thơ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối - cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, sự quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ, các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra cơ bản đạt, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Cụ thể, nhiều DN trong Khối tập trung tái cơ cấu DN về tổ chức, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chiến lược phát triển của DN, đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định và phát triển; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chỉ tiêu chủ yếu về đầu tư phát triển, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập cán bộ, công nhân viên, người lao động đều tăng, góp phần thực hiện Chương trình đột phá của Thành ủy về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Đảng bộ Khối đã tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII một cách nghiêm túc, trách nhiệm. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên và ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

 

Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh

Phấn đấu nhiều mục tiêu mới

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối đề ra mục tiêu tổng quát là “Xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát triển nguồn nhân lực, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh của DN; phát huy dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ…”.

 

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025

Các chỉ tiêu cụ thể của giai đoạn này là: 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm chính trị được giao; 95% DN hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm; 100% DN trong khối nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định; lợi nhuận hàng năm của các doanh nghiệp tăng bình quân từ 6% trở lên; thu nhập bình quân trên đầu người hàng năm tăng từ 6% trở lên. 100% các trường hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm…

Đồng chí Trần Xuân Điền - Bí thư Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh - cho biết: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đảng bộ Khối sẽ tích cực tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của TP. Hồ Chí Minh và ngành Công Thương. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh với tốc độ tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững; các doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh để có định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao. Tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao…


Đồng chí Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - đánh giá: Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, thành ủy luôn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ Khối. Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ Khối đã bám sát Nghị quyết của Đảng bộ thành phố, của Ban cán sự Đảng - lãnh đạo Bộ Công Thương và nhất là Nghị quyết của Đảng bộ Khối để lãnh đạo, triển khai thực hiện theo từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực cụ thể. Đồng chí Châu nhấn mạnh, chúng ta đang ở trong giai đoạn hết sức khó khăn, vừa phải phát triển kinh tế vừa phải chống dịch, do vậy nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong giai đoạn 2020-2025 sẽ rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta cần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các nội dung Đại hội đề ra.

Đồng chí Trần Xuân Điền tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM

     Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đồng chí; bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

     Tại kỳ họp thứ 1 của Ban chấp hành khoá I, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TP nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Võ Văn Yên và Nguyễn Thành Thơ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Thương. 

 

Tổng hợp