EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Nhằm thực hiện tiết kiệm điện theo yêu cầu của EVN và Tổng công ty Phát điện 3, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã nghiêm túc triển khai các biện pháp và vận động CBCNV trong toàn công ty thực hành “Tiết kiệm điện, thành thói quen”.

Nhằm thực hiện tiết kiệm điện theo yêu cầu của EVN và Tổng công ty Phát điện 3, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã nghiêm túc triển khai các biện pháp và vận động CBCNV trong toàn công ty thực hành “Tiết kiệm điện, thành thói quen”.

Theo đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp yêu cầu các phòng, phân xưởng sử dụng máy điều hòa tiết kiệm, hiệu quả, từ 26oC trở lên (không áp dụng cho hệ thống điều hòa phục vụ vận hành của thiết bị như: Phòng Điều khiển trung tâm, ULC, phòng thiết bị máy chủ, thông tin); mở máy điều hòa muộn hơn 60 phút và tắt sớm 60 phút so với giờ làm việc; tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên; tắt hoặc giảm 50% công suất đèn chiếu sáng ở các hành lang, phòng chờ, phòng khách, các khu vực không cần thiết.

Cùng với đó, các phòng, phân xưởng sử dụng thang máy phù hợp theo hướng giảm công suất vận hành, tăng cường sử dụng cầu thang bộ. Khi hết giờ làm việc hoặc kết thúc hội nghị, cuộc họp phải kiểm tra và tắt đèn, các thiết bị điện (ngoại trừ điện cung cấp cho server hoặc thiết bị quan trọng khác phải hoạt động liên tục 24/24); không sử dụng đồng thời các thiết bị có công suất tiêu thụ lớn trong giờ cao điểm.

Nhà máy Buôn Tua Srah tận dụng ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm điện tối đa

Công ty cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, phân xưởng thực hiện tiết kiệm điện. Theo đó, Phòng Hành chính - Lao động tổ chức thực hiện các nội dung liên quan bên ngoài các phòng làm việc khu vực trụ sở công ty và khu tập thể; thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty và các hộ gia đình trong khu tập thể để tổ chức thực hiện. Phòng Vận hành Buôn Tua Srah tổ chức thực hiện các nội dung liên quan bên ngoài các phòng làm việc nhà trực Vận hành và Sửa chữa (VH&SC) Buôn Tua Srah; tổ chức thực hiện tiết kiệm điện tại khu vực Nhà máy, giám sát Nhà trực VH&SC (đối với Buôn Kuốp và Srêpốk 3).

Đồng thời, Phân xưởng Sửa chữa Cải tạo hệ thống chiếu sáng bên ngoài thay thế từ bóng sợi đốt sang dạng đèn led; cải tạo mạch chiếu sáng đơn pha/theo cụm sang dạng phân pha (3 pha) để tăng cường tiết kiệm điện; rà soát, bổ sung hệ thống bật/tắt tự động.

Riêng Phòng Kỹ thuật và An toàn có trách nhiệm giám sát chỉ số tiêu thụ điện năng tự dùng các nhà máy, khu trụ sở Công ty, khu tập thể và các Nhà trực VH&SC để đề xuất các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo việc thực hành tiết kiệm điện đạt kết quả tốt hơn; thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Nguồn: EVN, Báo Đắk Lắk