Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tổng kết 02 cuộc thi tìm hiểu trên hệ thống E-Learning

   Chiều ngày 17/12/2021, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị thuộc EVNGENCO3) tổ chức tổng kết, trao giải 02 cuộc thi “Tìm hiểu Thỏa ước lao động tập thể và tìm hiểu về Quy định quản lý công cụ dụng cụ tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp” qua hệ thống E-Learning.

   Theo đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tổ chức 02 cuộc thi dành cho CBCNV trong Công ty với hình thức trắc nghiệm trực tuyến, từ 0h00 ngày 22/11/2021 đến 24h00 ngày 26/11/2021. Nội dung thi gồm 15 câu hỏi liên quan đến mỗi chủ đề và 01 câu hỏi dự đoán. Thời lượng tương ứng tối đa 15 phút cho mỗi bài thi. Hệ thống E-Learning sẽ chấm điểm tự động. Thí sinh có số câu trả lời đúng nhiều nhất, thực hiện trong thời gian ngắn nhất sẽ đạt giải, trường hợp cùng thời gian sẽ quyết định bằng kết quả câu hỏi dự đoán.

BTC trao giải cho các Tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi

    Tổng kết cuộc thi, BTC đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải tập thể tương ứng với mỗi chủ đề dự thi. Trong cuộc thi năm nay, Tập thể Phân xưởng vận hành Buôn Tua Srah xuất sắc đạt giải thưởng tập thể cho cả 02 chủ đề.

Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biết tổng kết cuộc thi

    Đánh giá cuộc thi, Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch Công đoàn Công ty nhận xét: “Cuộc thi đã khuyến khích sự tìm tòi học hỏi, nâng cao nhận thức của người lao động trong Công ty. Đồng thời, thúc đẩy việc áp dụng hệ thống E-Learning vào công tác đào tạo, góp phần nâng cao kỷ năng cho CBCNV trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc và hưởng ứng chủ đề năm 2021 là Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn