Công ty Thủy điện Buôn Kuốp “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”

Thực hiện kế hoạch triển khai chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” theo phát động của Tập đoàn điện lực Việt Nam/Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã chủ động nghiên cứu và đưa ra các giải pháp để thực hiện, ban hành kế hoạch đến các Phòng, Phân xưởng.

Xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân thực hiện công tác trong điều kiện dịch bệnh, mỗi CBCNV của Công ty luôn ý thức về phòng chống dịch bệnh COVID-19, thích ứng an toàn và linh hoạt trong mọi tình huống.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã lập nhiều kế hoạch cụ thể để thực hiện chủ đề năm 2022 của EVN/EVNGENCO3

Công ty đã nghiên cứu và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh như nắm bắt diễn biến tình hình phụ tải, thời tiết, dịch bệnh… để có giải pháp điều hành kịp thời, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2022; xây dựng các kịch bản vận hành linh hoạt các nhà máy điện khi có sự cố, diễn biến bất thường khí hậu, thủy văn; triển khai các nhiệm vụ của đơn vị trong đề án tổng thể chuyển đổi số trong  EVN/EVNGENCO3 theo kế hoạch được giao; triển khai áp dụng hệ thống mua sắm số (EVN Digital Procurement)....

09 tháng đầu năm 2022, Công ty tổ chức tiêm mũi 3 cho tất cả CBCNV, tiêm mũi 4 cho 133 người đủ điều kiện; ban hành phương án phòng chống, dịch phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty; xây dựng các kịch bản vận hành linh hoạt các NMĐ, chủ động các tình huống.

Trong quản lý, sử dụng lao động, Công ty tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung như: Nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; giải pháp tăng năng suất lao động; hoàn thành các chỉ tiêu hiệu quả, tăng năng suất lao động; rà soát và hoàn thiện Hướng dẫn chi trả lương 3P; sử dụng lao động tối ưu, hiệu quả.

CBCNV Công ty được quán triệt những mục tiêu, định hướng để hoàn thành nhiêm vụ hằng năm

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tổ chức nghiên cứu và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh như: thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí và hiệu quả, ứng dụng phần mềm quản lý dòng tiền theo đúng yêu cầu của Tập đoàn/Tổng Công ty… Công ty đã có những giải pháp tối ưu nguồn lực để sản xuất kinh doanh có lãi vượt kế hoạch giao. Kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty hoàn thành 79% sản lượng kế hoạch Tổng Công ty giao, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu là 16%; đảm bảo định mức tồn kho tối ưu.

Với việc thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch triển khai chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” theo kế hoạch của Tổng Công ty Phát điện 3 giao.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn