EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị quản lý vận hành 03 nhà máy: Thủy điện Buôn Kuốp, Srêpốk 3 và Buôn Tua Srah) cho biết, tính đến hết 30/11/2022, Công ty đã sản xuất sản lượng điện là 3,004 tỷ kWh, đạt 114% kế hoạch năm 2022 mà EVNGenco3 giao (2,645 tỷ kWh).

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị quản lý vận hành 03 nhà máy: Thủy điện Buôn Kuốp, Srêpốk 3 và Buôn Tua Srah) cho biết, tính đến hết 30/11/2022, Công ty đã sản xuất sản lượng điện là 3,004 tỷ kWh, đạt 114% kế hoạch năm 2022 mà EVNGENCO3 giao (2,645 tỷ kWh).

Theo đánh giá của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, trong năm 2022, tình hình thủy văn thuận lợi nên sản lượng điện của các nhà máy thủy điện do Công ty quản lý đạt kết quả tốt. Đây cũng là năm thứ hai trong vòng 13 năm kể từ ngày đưa vào vận hành, các nhà máy sản xuất được sản lượng điện hơn 3 tỷ kWh/năm.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đạt kết quả khả quan trong SXKD năm 2022

Với kết quả đạt được trong 11 tháng năm 2022, dự báo, tính toán lưu lượng nước hồ tháng 12/2022, Công ty dự kiến sẽ đạt 3,2 tỷ kWh, hoàn thành 120% kế hoạch sản lượng năm 2022 do Tổng Công ty 3 giao.

Về nghĩa vụ tài chính, ngân sách nhà nước, các khoản thuế và phí dịch vụ được công ty đóng đầy đủ và đúng thời hạn quy định. Đến hết tháng 10/2022, Công ty đã nộp các khoản kể trên vào ngân sách nhà nước và nộp phí dịch vụ môi trường rừng vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam với số tiền 460 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cũng đảm bảo vận hành điều tiết nước liên hồ chứa đảm bảo an toàn, hạn chế, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho vùng hạ du trong mùa mưa lũ.

Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp

Trước mùa lũ, ngoài các lực lượng tại chỗ để ứng phó với các tình huống mưa lũ, Công ty cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 02 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông triển khai tốt công tác PCTT, PCLB, TKCN, bảo vệ an toàn vùng hạ du; khi tiến hành điều tiết qua tràn hồ chứa, đơn vị thực hiện chế độ thông tin, thông báo theo quy định, phát huy tinh thần 4 tại chỗ, lấy phòng là chính.

Song song đó, các thông số vận hành hồ chứa luôn được cập nhật trực tuyến tại địa chỉ http://buonkuop.vn:2016/pclb/qve.aspx để Ban Chỉ huy, cơ quan và địa phương truy cập thông tin và phổ biến đến nhân dân nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống. Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để kịp thời thông báo tình hình, kế hoạch điều tiết nước, cảnh báo cho chính quyền, người dân các địa phương.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp