EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã xây dựng phương án Đảm bảo tình hình sản xuất điện ứng phó với dịch COVID-19

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã xây dựng phương án Đảm bảo tình hình sản xuất điện ứng phó với dịch COVID-19.


Trong phương án, ngoài việc thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã xây dựng, triển khai công tác chuẩn bị chung và xây dựng kịch bản với 05 tình huống giả định cùng giải pháp ứng phó tương ứng với việc phát hiện các trường hợp người lao động trong Công ty nghi nhiễm bệnh (từ F5 đến F1) và nhiễm bệnh (F0).

Đặc biệt, với tình huống có người nhiễm bệnh, Công ty đã xây dựng cụ thể giải pháp ứng phó cho trường hợp người nhiễm bệnh thuộc các Khối lao động gián tiếp tại Văn phòng, Khối lao động thuộc Phân xưởng Sửa chữa và Khối lao động thuộc các Phân xưởng vận hành. Trong tình huống này, để đảm bảo sản xuất, phương án đã dự kiến tổ chức tối thiểu 02 kíp trực di chuyển và cách ly tại Nhà trực vận hành và sửa chữa tại các Nhà máy, thực hiện ăn, ở tại chỗ để đi ca, đảm bảo trực nhật liên tục 24/24h, không đi ra ngoài, tránh nguy cơ bị lây nhiễm. Công tác chuẩn bị hậu cần cho phương án này đã được chuẩn bị đầy đủ, phân công cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân liên quan.

Với phương án ứng phó dịch bệnh của mình, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi có dịch xảy ra, đảm bảo hạn chế dịch bệnh lây lan, duy trì ổn định hoạt động sản xuất của các nhà máy thủy điện./.