Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng ngày 26/11/2019, tại Hội trường Công an tỉnh Bình Thuận, Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Công An “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, Nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo An ninh trật tự trong tình hình mới”. 

 

Hội nghị Sơ kết tại Hội trường Công an tỉnh Bình Thuận

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã trao tặng Giấy khen của Công an tỉnh cho Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân  vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019 và trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo Quyết định Bộ Công an cho ông Thiên Thanh Sơn – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và một số đơn vị khác trong tỉnh.


 

Ông Thiên Thanh Sơn (đầu hàng từ bên phải) - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 

được trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Trong những năm vừa qua, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã phối hợp tốt với cơ quan công an địa phương ký kết và thực hiện các quy chế phối hợp (cung cấp thông tin, huy động lực lượng, tổ chức diễn tập,…),  để giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực xung quanh và trong nhà máy, nhất là vào các đợt cao điểm góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt công tác sản xuất điện. Song song đó, Công ty thường xuyên tổ chức, tuyên truyền, giáo dục CBCNV nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác; qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong toàn thể CBCNV, đa số CBCNV đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế, quy định của nghành; luôn cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo và các phòng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận và Tổng Công ty Phát điện 3 trong việc phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong Công ty được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo An ninh trật tự trong tình hình mới. Đây là sự ghi nhận, khích lệ to lớn đối với tập thể và cá nhân Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong các công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn