EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ CBCNV của đơn vị trong việc phòng ngừa, đấu tranh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự tại NMNĐ Vĩnh Tân 2 nói riêng và trong địa bàn tỉnh Bình Thuận nói chung, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại đơn vị

Thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ CBCNV của đơn vị trong việc phòng ngừa, đấu tranh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự tại NMNĐ Vĩnh Tân 2 nói riêng và trong địa bàn tỉnh Bình Thuận nói chung, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại đơn vị, sáng ngày 08/8/2017, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã phối hợp với phòng PA81 và phòng PV28 Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức “Hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân năm 2017” cho hơn 80 CBCNV là đại diện cho người lao động đang công tác tại NMNĐ Vĩnh Tân 2.

 

Ông Đoàn Ngọc Nhân - Phó Giám đốc Công ty NĐVT phát biểu khai mạc Hội ngh

Tại Hội nghị, CBCNV Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã nghe Lãnh đạo Phòng PV28 - Công an tỉnh Bình Thuận quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận về công tác bảo vệ An ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốỉ với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, phổ biến kiến thức pháp luật cơ bản của Bộ Luật hình sự, Bộ Luật dân sự, Luật khiếu nại, tố cáo,... 

 
Lãnh đạo phòng PV28 tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và đảm bảo ANTT năm 2017 cho CBCNV Công ty NĐV

Thông qua việc tổ chức Hội nghị đã giúp cho đội ngũ CBCNV Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân nâng cao nhận thức và hiểu biết thêm về tình hình an ninh trật tự tại đơn vị và địa phương, từ đó có biện pháp đấu tranh phòng ngừa trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

 

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân