Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Phóng sự trực tiếp trên Đài PTTH Bình Thuận)

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid - 19, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục, cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Thông tin được phản ánh trực tiếp tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Phóng sự về đảm bảo vận hành an toàn, liên tục của NMNĐ Vĩnh Tân 2 trước tình hình dịch bệnh COVID-19

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn