EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã từng bước triển khai thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 giao, tập trung cho chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” do EVN phát động. 

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã từng bước triển khai thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 giao, tập trung cho chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” do EVN phát động.

 

Nhà máy Nhiệt điện Phú mỹ 1

Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, bên cạnh việc áp dụng những phần mềm dùng chung của EVN trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh như: ERP, PMIS, E-Office, HRMS, IMIS… Công ty còn xây dựng và áp dụng nhiều chương trình ứng dụng số hóa và CNTT vào công việc hằng ngày như: Ứng dụng chữ ký số, phòng họp không giấy E-Cabinet; các phần mềm: nhật ký vận hành điện tử, bảng ghi thông số điện tử của các nhà máy điện trên máy tính bảng, kiểm kê vật tư bằng mã vạch trên mobile, quản lý thiết bị đường khí nóng của các NMĐ tuabin khí… Việc ứng dụng này đã tạo thuận lợi rất lớn trong công tác quản trị, giám sát, điều hành sản xuất của Công ty, giúp giải quyết nhanh chóng các thủ tục, kiểm soát được các thông số, dữ liệu và tiết kiệm thời gian.

việc thực hiện chuyển đổi số rõ nét nhất năm 2021 tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ là thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai công tác chuyển đổi số; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025. Công ty đang nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các giải pháp công nghệ số như Ứng dụng hiện trường - Digital Worker, giám sát online, robot leo tường, giám sát trạm… phục vụ công tác vận hành, sửa chữa. Tổ chức xây dựng cây thư mục, xây dựng Module RCM, nhập dữ liệu, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu chương trình quản lý kỹ thuật PMIS, quản lý kho... Xây dựng các biểu mẫu Dashboard phục vụ trong các lĩnh vực quản trị, hoạt động sản xuất.

 

Kiểm tra các thông số vận hành từ nhật ký vận hành điện tử

Cùng với đó Công ty đang tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá, xây dựng lộ trình phát triển chuyển đổi số tổng thể; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, chuẩn bị, từng bước hướng đến doanh nghiệp số theo định hướng phát triển của Tổng Công ty và EVN.

Nhận thức được yếu tố quan trọng nhất tác động đến chuyển đổi số là con người, vì vậy ngoài các chương trình do EVNGENCO 3 tổ chức, Công ty cũng đã phối hợp với các đơn vị đầu ngành trong nước để tổ chức đào tạo nhận thức, các hội thảo về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lực lượng quản lý, CBCNV của Công ty trong công tác chuyển đổi số.

Chuyển đổi số ở EVN đang diễn ra mạnh mẽ, bởi lẽ, với EVN chuyển đổi số được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của Tập đoàn trong năm nay và thời gian tới. Vì vậy, những hành động của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ/ EVNGENCO 3 trong thực hiện chuyển đổi số sẽ góp phần vào hoàn thành mục tiêu xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành trong năm 2022.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ