EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Sáng ngày 16/11/2023, tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ diễn ra buổi thực tập PCCC&CNCH, kết hợp ứng phó xử lý tình huống tràn đổ hóa chất. Tham gia buổi thực tập gồm các lực lượng của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và các đơn vị thành viên trong Cụm các doanh nghiệp an toàn, PCCC Khí - Điện - Đạm và Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng ngày 16/11/2023, tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ diễn ra buổi thực tập PCCC&CNCH, kết hợp ứng phó xử lý tình huống tràn đổ hóa chất. Tham gia buổi thực tập gồm các lực lượng của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và các đơn vị thành viên trong Cụm các doanh nghiệp an toàn, PCCC Khí - Điện - Đạm và Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.