EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Lễ trao giải thưởng “Năng lượng bền vững năm 2019” do Bộ Công thương và Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) được tổ chức vào sáng 4.7 tại Hà Nội.

Lễ trao giải thưởng “Năng lượng bền vững năm 2019” do Bộ Công thương và Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) được tổ chức vào sáng 4.7 tại Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để khuyến khích, tôn vinh, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo tiết kiệm chi phí, giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu và phát thải khí nhà kính, cũng như xây dựng uy tín và thương hiệu cho những doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp năng lượng, chế biến và sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, hướng tới mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đây cũng là năm đầu tiên giải thưởng được tổ chức.


Trung tâm điện lực Phú Mỹ

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần được tôn vinh trong Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp năng lượng, chế biến và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường nhận giải thưởng “Năng lượng bền vững năm 2019” do Bộ Công Thương công bố.

Để nhận được giải thưởng này, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã vượt qua được các tiêu chí: sản xuất kinh doanh hiệu quả, doanh thu tăng qua từng năm; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước; tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; áp dụng các giải pháp tiết kiệm và hiệu quả, đổi mới công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; làm tốt trách nhiệm trong nội bộ doanh nghiệp và trong kinh doanh với đối tác, làm tốt công tác bảo vệ môi trường và công tác từ thiện,...

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (trước đây là Nhà máy điện Phú Mỹ) được thành lập ngày 16.21997 và có bề dày kinh nghiệm hơn 23 năm với nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các ngành, nghề khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng công ty Phát điện 3. Tổng công suất thiết kế của các nhà máy hiện có của công ty là 2.540 MW. Tổng sản lượng điện sản xuất kể từ khi thành lập đến ngày 31.12.2019 là 288,32 tỉ kWh. Hằng năm, sản lượng điện phát của Công ty lên Hệ thống điện Quốc gia khoảng 16 tỉ kWh, đóng góp nguồn năng lượng đáng kể cho Hệ thống điện Quốc gia nói riêng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung.


Đây là giải thưởng xứng đáng cho những đóng góp của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trong việc sử dụng nguồn năng lượng bền vững, tiết kiệm và thân thiện môi trường; tạo động lực nâng cao tính cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển bền vững trong lĩnh vực năng lượng nói riêng cũng như nền kinh tế đất nước nói chung.

Nguồn: Báo Thanh niên