EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Những tháng đầu năm 2023, nhất là từ tháng 5 - 7, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã nỗ lực sản xuất đạt kế hoạch sản lượng điện mùa khô năm 2023 do Tổng Công ty Phát điện 3 giao và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Hệ thống điện Quốc gia.

Những tháng đầu năm 2023, nhất là từ tháng 5 - 7, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã nỗ lực sản xuất đạt kế hoạch sản lượng điện mùa khô năm 2023 do Tổng Công ty Phát điện 3 giao và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Hệ thống điện Quốc gia.

Với nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ, chuẩn bị đầy đủ dầu nhiên liệu và xây dựng kế hoạch vận hành tối ưu theo nguồn khí cung cấp, nên các tổ máy của Nhiệt điện Phú Mỹ luôn được đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, nhất là trong giai đoạn căng thẳng mùa khô.

Theo đó, sản lượng điện Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ sản xuất trong 3 tháng cao điểm mùa khô năm 2023 là 2.716 triệu kWh đạt 98,69% kế hoạch sản lượng điện theo phát động thi đua của Tổng Công ty Phát điện 3. Lũy kế sản lượng điện của Công ty trong 08 tháng đầu năm 2023 là 6,687 tỷ kWh. Toàn thể CBCNV Công ty đã tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất và dự kiến sẽ đạt sản lượng điện tích lũy thứ 330 tỷ kWh vào tháng 9/2023.

Công ty đã tổ chức trực Lãnh đạo, cán bộ để chỉ đạo công tác cung ứng nhiên liệu và sản xuất điện; giải quyết xử lý kịp thời các tình huống; báo cáo Tổng Công ty, Tập đoàn tình hình sản xuất, cung ứng nhiên liệu hàng ngày; thực hiện đồng loạt các biện pháp tiết kiệm điện như tắt, điều chỉnh nhiệt độ hệ thống điều hòa các phòng làm việc, tắt đèn chiếu sáng tất cả các khu vực hành lang, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Nhiệt điện Phú Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ các vật tư phục vụ sửa chữa, dự phòng chiến lược các tổ máy, trạm điện; đảm bảo chất lượng, rút ngắn tiến độ các công trình sửa chữa lớn, áp dụng RCM vào công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên; khắc phục kịp thời các bất thường nhằm duy trì hoạt động ổn định các tổ máy.

Trong các tháng cuối năm 2023, song song với nhiệm vụ đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ sẽ thực hiện 4 công trình sửa chữa lớn các tổ máy theo kế hoạch. Vì vậy, Công ty đã đề ra những giải pháp và kế hoạch cụ thể, để vừa giữ vững sản xuất vừa đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ các công trình sửa chữa bảo dưỡng. CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của Tổng Công ty Phát điện 3 giao.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ