EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Đến ngày 6/5/2024, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã sản xuất được 2,89 tỷ kWh, đạt 67,24% kế hoạch điện mùa khô và 34,81% kế hoạch năm 2024 do Tổng Công ty Phát điện 3 giao, góp phần đảm bảo ổn định cho Hệ thống điện Quốc gia và cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công ty đang nỗ lực để “về đích” phong trào thi đua sản xuất điện cao điểm mùa khô năm 2024 do EVNGenco3 phát động.

    Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn duy trì được hệ số khả dụng cao, tỷ lệ dừng máy do sự cố, tỷ lệ điện tự dùng, suất hao nhiệt đều đáp ứng kế hoạch, công tác vận hành ổn định, tin cậy, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ  thống điện Quốc gia. Nhất là từ ngày 27/4/2024 đến nay, nhu cầu phụ tải tăng cao, các tổ máy của Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 4 được huy động cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải của hệ thống.

     Công ty triển khai nhiều giải pháp trong đảm bảo sản xuất điện

Công ty đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đảm bảo sản xuất điện, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “120 ngày nỗ lực cao nhất đảm bảo đủ điện mùa khô năm 2024”. Chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp khí tăng tối đa khả năng cung cấp cho phát điện, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp để sẵn sàng đáp ứng tốt nhu cầu của hệ thống. Công ty đã tăng cường kỷ luật vận hành, thường xuyên tổ chức kiểm tra và đánh giá tình trạng các thiết bị, tổ máy; thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nguyên liệu; bố trí lịch trực Lãnh đạo, cán bộ chỉ đạo xử lý, khắc phục kịp thời các bất thường phát sinh, đảm bảo vận hành tin cậy các tổ máy, song song với đảm bảo môi trường, an toàn, phòng chống cháy nổ.

Đồng thời, Nhiệt điện Phú Mỹ đang tiếp tục thực hiện đề án nâng cao độ tin cậy, giảm sự cố, chương trình chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chuẩn bị kỹ lưỡng cho 3 công trình bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy của Nhà máy điện Phú Mỹ 1 vào cuối năm 2024 an toàn, chất lượng, đạt vượt tiến độ và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 giao.