EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Hòa chung với không khí cả nước chuẩn bị đón xuân mới Đinh Dậu năm 2017. Ngày 18/1/2017, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã triển khai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 nhằm đánh giá những mặt công tác đã đạt được đồng thời đề ra những kế hoạch và giải pháp thực hiện cho năm tiếp theo. 

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty Nhiệt điện Mông Dương thực hiện công tác SXKD điện thương mại, cũng là năm đầu tiên tham gia thị trường điện cạnh tranh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về kinh nghiệm quản lý vận hành và các yếu tố khách quan mang lại nhưng với sự cố gắng nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV trong Công ty, công tác sản xuất kinh doanh điện năm 2016 đã bước đầu có những kết quả tích cực với sản lượng điện sản xuất năm 2016 của Công ty Nhiệt điện Mông Dương là 4,915 tỷ kWh/4,701 tỷ kWh, đạt 105% so với kế hoạch được Tổng Công ty Phát điện 3 giao. Song song với đó, công tác thị trường điện bước đầu đã có những kết quả tích cực, lần đầu tiên tham gia trực tiếp phát điện cạnh tranh nhưng đã đáp ứng mục tiêu sản lượng điện của Tổng Công ty giao và có lợi nhuận. Trong thời gian tới Công ty sẽ tập trung đào tạo nhân sự và chuẩn bị hạ tầng để tham gia thị trường điện bán buôn theo tiến trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 là dự án nhiệt điện than lớn tại khu vực phía Bắc do Tổng Công ty Phát điện 3 làm chủ đầu tư với công suất thiết kế 1.080MW, nhiên liệu sử dụng chủ yếu là than, do đó công tác bảo vệ môi trường cũng được Công ty đặc biệt quan tâm, trong năm vừa qua Công ty đã hoàn thiện thiết kế hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu môi trường về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh; Tiến hành thực hiện kiểm định các thiết bị môi trường trong Nhà máy; Kiểm soát hệ thống giám sát môi trường đảm bảo các thông số phát thải nằm trong quy chuẩn Việt Nam. Bên cạnh công tác sản xuất điện, công tác truyền thông quan hệ cộng đồng và an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh và triển khai tích cực. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động được Công ty đặc biệt quan tâm, người lao động được bố trí chỗ ở, việc làm và thu nhập ổn định, đời sống của người lao động ngày càng được nâng lên.

Với những cố gắng nỗ lực của Tập thể lãnh đạo và toàn thể CNVC-LĐ nên trong năm 2016 vừa qua, Công ty vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công thương tặng Bằng khen. 

Phát huy truyền thống tốt đẹp và những mặt mạnh sẵn có, CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương quyết tâm đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 mà Tổng Công ty giao cho, góp phần tích cực, có hiệu quả vào sự phát triển của ngành điện, xứng đáng với sự tin tưởng của Tập đoàn/Tổng Công ty đối với Công ty.