EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Bước vào năm 2019 để hoàn thành chỉ tiêu SLĐ được giao khá cao Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều trở ngại nhất là tình trạng khan hiếm nguồn than trong nước. Nhiều thời điểm, lượng nhiên liệu than cung cấp không đủ cho nhu cầu phát điện của Nhà máy... Mặc dù vậy, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Phát điện 3, Ban lãnh đạo và tinh thần thi đua lao động của đội ngũ CBCNV, Công ty đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà Tổng Công ty phát điện 3 giao cho.  

Phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy

 

Bước vào năm 2019 để hoàn thành chỉ tiêu SLĐ được giao khá cao Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều trở ngại nhất là tình trạng khan hiếm nguồn than trong nước. Nhiều thời điểm, lượng nhiên liệu than cung cấp không đủ cho nhu cầu phát điện của Nhà máy... Mặc dù vậy, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Phát điện 3, Ban lãnh đạo và tinh thần thi đua lao động của đội ngũ CBCNV, Công ty đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà Tổng Công ty phát điện 3 giao cho.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể CBCNV. Cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc Công ty xác định công tác thi đua, khen thưởng vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi giữa các phòng ban và phân xưởng. Một trong những nội dung thi đua được Công ty Nhiệt điện Mông Dương chú trọng thực hiện là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động các đợt thi đua để lập thành tích chào mừng những sự kiện lớn của đất nước và của đơn vị, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2019) với những nội dung như: Phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, “Thi đua lập sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tối ưu hóa quá trình sản xuất”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn lao động”... Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và các đơn vị trong toàn Công ty phối hợp vận động CBCNV tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành, địa phương và đơn vị phát động.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với tổ chức Công đoàn và thủ trưởng các đơn vị. Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, sáng tạo và sát với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị nên từ Lãnh đạo đến CBCNV của Công ty Nhiệt điện Mông Dương đều nhiệt tình hưởng ứng, tham gia tích cực và đem lại hiệu quả thiết thực. Từ phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” đã có nhiều tập thể lao động xuất sắc, cá nhân điển hình tiên tiến được hội đồng khen thưởng của Công ty ghi nhận và đề nghị các cấp khen thưởng. Cũng từ phong trào thi đua này, nhiều CBCNV của Công ty đã phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tháo gỡ khó khăn, cải thiện điều kiện làm việc, hợp lý hóa công đoạn sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể trong 10 tháng năm 2019, tập thể Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã xét duyệt và đưa vào áp dụng 19 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng chục tỷ đồng.

Phong trào “Xanh - sạch - đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” cũng đã đem lại nhiều kết quả cho đơn vị, như: Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường, điều kiện việc làm được cải thiện; trong năm Đoàn thanh niên của Công ty đã trồng được gần 1000 cây xanh góp phần cải thiện điều kiện môi trường; đẩy mạnh phổ biến và thực thi tốt VHDN, văn hóa ứng xử của Tổng Công ty/đơn vị nên tác phong làm việc của người lao động có sự chuyển biến tích cực.

Việc sơ kết, tổng kết các đợt thi đua cũng được Công ty Nhiệt điện Mông Dương thực hiện nghiêm túc nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm phong trào thi đua và tổ chức biểu dương khen thưởng động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đến nay, Hội đồng Thi đua khen thưởng của Công ty đã ghi nhận, đề nghị khen thưởng cho 3 tập thể và 35 cá  nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Điển hình như tập thể Phòng Tài chính Kế toán và 2 cá nhân được xét đề nghị EVN trao tặng bằng khen. Phòng Kế hoạch Vật tư, Phân xưởng Vận hành được xét đề nghị Tổng Công ty Phát điện 3 khen thưởng tập thể lao động xuất sắc; 14 cá nhân được xét đề nghị Tổng Công ty công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua; 9 cá nhân được xét đề nghị Giấy khen của Tổng Công ty.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thi đua, từ đầu năm đến nay, Công ty đã tổ chức tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động, khám sức khỏe cho 100% CBCNV theo đúng quy định, làm tốt việc nghỉ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người lao động của đơn vị thông qua hoạt động tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, điều dưỡng phục hồi chức năng. Ngoài việc chăm lo cho CBCNV, Công ty Nhiệt điện Mông Dương cũng đã có nhiều hoạt động xã hội nhằm chia sẻ khó khăn với địa phương như đóng góp Quỹ Vì người nghèo; quan tâm đặc biệt đến Công tác quan hệ Cộng đồng; Ủng hộ và tài trợ xây nhà tình nghĩa…do chính quyền địa phương các cấp và cấp trên phát động để góp phần giữ ổn định sản xuất điện đạt được chỉ tiêu đề ra.

Trong bối cảnh SXKD gặp phải những khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết vượt khó, thi đua lao động, sản xuất nên trong 10 tháng năm 2019, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã có kết quả SXKD khá cao. Cụ thể: SLĐ trong 10 tháng đầu năm 2019 của Công ty 5.627 triệu kWh, ước thực hiện cả năm sẽ đạt 6.966 triệu kWh, tương đương 100% so với kế hoạch được giao. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Nhà máy cơ bản đáp ứng chỉ tiêu được Tổng Công ty Phát điện 3 giao. Công tác môi trường luôn được chú trọng, gắn liền với sản xuất, đảm bảo không ảnh hưởng môi trường xung quanh, các thông số được quan trắc, giám sát liên tục, đảm bảo trong giới hạn cho phép. Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và giải quyết các chính sách, chế độ của người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương.