EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGenco3 (EPS) đã và đang tập trung mọi nguồn lực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo Nhà máy điện Phú Mỹ 3 vận hành ổn định, tin cậy, sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện quốc gia.


        Công ty EPS quản lý vận hành, sửa chữa Nhà máy điện Phú Mỹ 3

Nhà máy điện Phú Mỹ 3 gồm 2 tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp có tổng công suất lắp đặt là 715,6 MW do Công ty EPS quản lý vận hành sửa chữa.

Công ty EPS đã tập trung triển khai các giải pháp để NMĐ Phú Mỹ luôn khả dụng và sẵn sàng vận hành theo nhu cầu hệ thống điện, nhất là trong cao điểm mùa khô năm 2024. Đơn vị bố trí tăng cường nhân sự, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, phối hợp với các Ban của Tổng Công ty lập kế hoạch và theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp khí, dầu nhiên liệu, đảm bảo cho sản xuất điện.

Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy điện Phú Mỹ 3


        Kỹ sư EPS thực hiện kiểm tra thiết bị trong quá trình vận hành

Hiện tại các tổ máy đang vận hành an toàn, tin cậy, kinh tế và sẵn sàng đáp ứng mọi chế độ vận hành theo phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).