Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình: Huấn luyện PCCC và CNCH năm 2018

Thực hiện kế hoạch năm 2018, nhằm đảm bảo an toàn, PCCN, đặc biệt chuẩn bị cho những tháng mùa khô năm 2019. Trong hai ngày 29,30/11/2018,  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã phối hợp với Công an PCCC tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp huấn luyện cho 32 đồng chí là lực lượng nòng cốt của Công ty trong công tác PCCN và CNCH.

Ngày 29/11/2018, tại Hội trường Công ty, các học viên được các cán bộ, chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp Công an tỉnh Ninh Bình hướng dẫn về kiến thức PCCC và CNCH, triển khai Nội dung cơ bản của Luật PCCC, Luật PCCC sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH, các nguyên nhân gây cháy và biện pháp phòng ngừa tại Nhà máy nhiệt điện, biện pháp tự thoát nạn trong điều kiện cháy, trong điều kiện tầng âm, hạn chế tầm nhìn, nhiều khói khí độc, chiến thuật chữa cháy, cứu người bị nạn trong sự cố cháy, nổ bị mắc kẹt trong nhà, công trình, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và CNCH được trang bị tại Công ty. 

Ngày 30/11/2018, các học viên thực hiện diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình huống xảy ra cháy tại kho dầu, kiểm tra kết quả huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại hiện trường.

Huấn luyện và thực hành các phương án chữa cháy và CHCN là một trong những hoạt động thiết thực để huấn luyện, kiểm tra công tác chủ động trong thường trực sẵn sàng chiến đấu về người và phương tiện, các thao tác chữa cháy và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị ở cơ sở. Đồng thời, đây cũng là dịp để thực hành các phương án chữa cháy tại cơ sở đã được lập và phê duyệt, tránh bị động trong các trường hợp xảy ra sự cố, nâng cao tính chủ động phòng ngừa, đề cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, kiến thức nghiệp vụ PCCC và sẵn sàng chữa cháy đối với lực lượng chữa cháy cơ sở khi cháy xảy ra.

Qua nội dung kết luận rút kinh nghiệm của Công an tỉnh Ninh Bình: đội PCCC của Công ty đã thực hành diễn tập, phối hợp tốt với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, ý thức diễn tập nghiêm túc, thực hiện đúng các quy định và các phương án chữa cháy đề ra. Đây là hoạt động phối hợp thường xuyên, hàng năm giữa Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình và Công an tỉnh Ninh Bình.

Một số hình ảnh trong 02 ngày huấn luyện 


Công ty CPNĐ Ninh Bình


Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn