EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Ngày 16/01/2019, Công  ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018.

Ngày 16/01/2019, Công  ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018.

Về dự Hội nghị có ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT và đại điện các Ban thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 cùng 89 đại biểu đại diện Ban lãnh đạo công ty, Ban Thường vụ Công đoàn, Trưởng phó các đơn vị, các đồng chí tổ trưởng, trưởng kíp và các cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng trong năm 2017 và 2018 thuộc Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 do ông Trịnh Văn Đoàn - Tổng Giám đốc Công ty trình bày và ý kiến phát biểu của Ông Tống Đức Chính - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT về những vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019.

Đồng chí Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 đã ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị. Yêu cầu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình cần tăng cường công tác ATVSLĐ đảm bảo sản xuất điện an toàn, khắc phục các thiếu sót trong năm 2018, Lãnh đạo, CBCNV Công ty cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2019, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông, tăng cường công tác quản lý đảm bảo môi trường sản xuất điện, tiếp tục phát huy làm tốt công tác chăm lo đời sống cho CBCNV, triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của EVN/ Tổng Công ty phát động: “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.

 

Hội nghị đã trao 02 danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương, 05 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2017; 06 cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng Công ty và trao thưởng tổng kết phong trào Thi đua “Ca vận hành an toàn kinh tế” năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

Đ/c Trương Quốc Phúc- Thành viên HĐQT trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công Thương năm và Giấy khen của Tổng Công ty phát điện 3

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình