EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Với đặc thù là một đơn vị sản xuất điện bằng nhiên liệu khí có công suất lắp đặt lớn nhất nước, mục tiêu an toàn, chất lượng đã trở thành tiêu chí “sống còn” của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (thuộc Tổng Công ty Phát điện 3) trong quá trình phát triển.

Với đặc thù là một đơn vị sản xuất điện bằng nhiên liệu khí có công suất lắp đặt lớn nhất nước, mục tiêu an toàn, chất lượng đã trở thành tiêu chí “sống còn” của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (thuộc Tổng Công ty Phát điện 3) trong quá trình phát triển.


Diễn tập PCCC và ứng phó với sự cố bức xạ tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Trong quá trình hoạt động sản xuất điện, Công ty luôn xác định công tác bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động phải được đặt lên hàng đầu, với phương châm “An toàn để sản xuất - sản xuất phải an toàn”. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập và đi vào hoạt động, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã nhanh chóng thành lập bộ máy làm công tác an toàn từ Nhà máy đến các tổ, đội sản xuất. Ở tất cả các đơn vị đều có mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Mỗi tổ, mỗi kíp sản xuất đều có thành viên của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Những thành viên của mạng lưới an toàn vệ sinh viên thường xuyên được bồi dưỡng, huấn luyện chuyên sâu về kiến thức an toàn vệ sinh lao động, HSE và họ đã phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc người lao động trong tổ, ca, kíp của mình thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động. 

Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, cụ thể: Xây dựng quy trình và chương trình đánh giá rủi ro áp dụng toàn diện trong toàn bộ Công ty, áp dụng quy trình Lockout/Tagout trong công tác cách ly án động, trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để có thể ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra, đề ra những quy định chặt chẽ về an toàn đối với tất cả các bộ phận và được duy trì, kiểm tra thường xuyên. Bên cạnh đó, chế độ với người lao động cũng được đặc biệt quan tâm, 100% người lao động tại Nhà máy đều được mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và khám sức khỏe định kỳ, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 

Không những vậy, để giúp người lao động thường xuyên được cập nhật những quy định chung trong công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, Công ty đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các đợt tập huấn, nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động. Công ty cũng thường xuyên tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh lao động bằng việc phổ biến rút kinh nghiệm các vụ tai nạn trong Tổng Công ty, niêm yết tranh, ảnh về các nguy cơ rủi ro, mất an toàn lao động cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố rủi ro, có hại tại nơi làm việc; Tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động; Cảnh báo về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, phổ biến những cách làm hay, những mô hình quản lý tốt, có hiệu quả cao về công tác an toàn vệ sinh lao động.

Với sự chủ động trong an toàn lạo động, công tác chống cháy nổ cũng luôn được Nhà máy chủ động và tích cực phòng ngừa. Hàng năm, Công ty tổ chức diễn tập ứng phó sự cố về cháy nổ, tràn dầu, hóa chất, bức xạ nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên Công ty. Công ty đã thành lập các Ban, đội PCCC, phòng chống lụt bão, các thành viên đội xung kích được huấn luyện bài bản, được cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, việc tổ chức thực tập phương án PCCC, ứng phó sự cố bức xạ định kỳ hàng quý còn là việc làm cấp thiết nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá khả năng thường trực, chỉ huy, phối hợp, điều hành, tính sẵn sàng ứng phó với các sự cố giữa lực lượng cơ sở với lực lượng chuyên nghiệp để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác ứng cứu chữa cháy cũng như ứng phó sự cố bức xạ.

Nhờ thực hiện tốt các chính sách về an toàn vệ sinh lao động mà từ ngày thành lập đến nay, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ chưa để xảy ra tai nạn lao động, sự cố do cháy nổ và gây ảnh hưởng đến môi trường. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty ngày càng được nâng cao tay nghề và kinh nghiệm, xử lý nhanh các tình huống xảy ra. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp nhà máy hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong những năm qua.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ