EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Ngày 28/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định số 2847/QĐ-BKHCN công bố: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 về “Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung”.

Ngày 28/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định số 2847/QĐ-BKHCN công bố: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 về “Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung”.

TCVN 12249:2018 quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp bao gồm: thông số ô nhiễm và mức giới hạn trong nước chiết phải đáp ứng yêu cầu quy định đối với nước thải công nghiệp, độ trương nở thể tích và chỉ số hoạt động phóng xạ an toàn. Theo số liệu phân tích thành phần tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện đốt than thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 được các đơn vị có chức năng thực hiện có kết quả đáp ứng và đảm bảo tiêu chuẩn để làm vật liệu san lấp.

 

Bãi xỉ nhà Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ thạch cao của các nhà máy điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. 

TCVN 12249:2018 “Tro xỉ nhiệt điện đốt than - Yêu cầu chung” do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì biên soạn và được Bộ Xây dựng lấy thêm góp ý từ Bộ TN&MT và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sau đó tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo ý kiến thẩm định và các ý kiến góp ý của hai cơ quan này. 

Việc ban hành TCVN 12249:2018 “Tro xỉ nhiệt điện đốt than – Yêu cầu chung” nhằm mục đích giám sát và kiểm tra chất lượng đối với Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đốt than là vật liệu san lấp, góp phần giải quyết tình trạng tro xỉ đang tồn đọng tại bãi thải của các Nhà máy nhiệt điện hiện nay.

Văn phòng - TTBV