EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tổng công ty phát điện 3 (EVNGenco3) vừa công bố kết quả phân tích các mẫu đất, mẫu nước tại bãi xỉ và khu vực gần bãi xỉ than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Các kết quả trên được thực hiện bởi Viện Công nghệ môi trường, Viện Pasteur TP.HCM và Phòng hóa nghiệm Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân.

Hình ảnh cây trôm của người dân đã xanh trở lại

Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) vừa công bố kết quả phân tích các mẫu đất, mẫu nước tại bãi xỉ và khu vực gần bãi xỉ than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Các kết quả trên được thực hiện bởi Viện Công nghệ môi trường, Viện Pasteur TP.HCM và Phòng hóa nghiệm Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân.

Kết quả phân tích cho thấy giá trị clorua trong mẫu nước tại các hồ chứa 7.000 m3, 24.000 m3, 29.000 m3 và 2 hồ chứa 200 m3 đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT Cột B (mg/l) và quy chuẩn về nước mặt QCVN 08 -MT:2015/BTNMT cột B1(mg/l).

Trong số 12 hộ lấy mẫu nước thì tại 9 hộ có giá trị clorua nằm trong giới hạn cho phép; có 3 hộ (hộ ông Phạm Văn Tuấn, Trương Tấn Đức, Huỳnh Văn Chính) có giá trị clorua vượt ngưỡng cho phép so với quy chuẩn nước ngầm, đây là các hộ ở khá xa bãi xỉ.

Mẫu nước ngầm:

   

 

Mẫu nước mặt:


Về mẫu đất, giá trị hai thông số clorua và tổng số muối hòa tan trong đất được so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn 14TC 53-1997 về tiêu chuẩn nước rửa đất mặn của Bộ NN-PTNT đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép. Độ pH trong đất nằm trong khoảng từ 5,6 đến 8,32 đạt yêu cầu.


Hình (1) lúc cây trôm bị chết và hình (2) là cây trôm hiện nay đã nảy mầm

Trước hiện tượng cây trôm của người dân khu vực gần bãi xỉ của Nhà máy Vĩnh Tân 2 này chết chưa rõ nguyên nhân, Sở TN-MT Bình Thuận đã thành lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu và phân tích, trong đó các mẫu đối chứng do Viện Công nghệ môi trường, Viện Pasteur TP.HCM và Phòng hóa nghiệm Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân phân tích đều cho kết quả đạt các quy chuẩn tương ứng. Qua kết quả này, cho thấy nguyên nhân cây trôm bị rụng lá thời gian qua là do ngập úng làm thối rễ vì khu vực này cuối năm 2016 và đầu năm 2017 có mưa rất nhiều. Hiện nay sau khi khơi thông nước đọng, các cây trôm đã mọc lá xanh tươi trở lại.

 

Theo Báo Thanh Niên