EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tổng Công ty Phát điện 3 xin công  bố thông tin chào bán cổ phần VSH thuộc sở hữu của Tổng Công ty, cụ thể như sau:  

Tổng Công ty Phát điện 3 xin công  bố thông tin chào bán cổ phần VSH thuộc sở hữu của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

1. Giấy chứng nhận chào bán cổ phần VSH do UBCKNN cấp