EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Bộ nhận diện Giờ Trái đất 2022 do Bộ Công Thương ban hành

- Download bộ nhận diện trong file đính kèm hoặc qua link tại đây.

- Download các clip tuyên truyền tại đây.

+ 1_KV.zip
+ 4_FbBanner.zip
+ 5_Avatar.zip
+ BannerFB.zip
+ 090322_File%20In.zip