EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Bộ nhận diện Giờ Trái đất 2022 do Bộ Công Thương ban hành

 

Bộ nhận diện Giờ Trái đất 2022 do Bộ Công Thương ban hành cụ thể gồm:

- Download bộ nhận diện trong file đính kèm hoặc qua link tại đây.

- Download các clip tuyên truyền (có phụ đề tiếng Việt) tại đây

 

 1_KV.zip
 4_FbBanner.zip
 5_Avatar.zip
 BannerFB.zip
 090322_File%20In.zip