Bộ nhận diện Giờ Trái đất 2022 do Bộ Công Thương ban hành

 

Bộ nhận diện Giờ Trái đất 2022 do Bộ Công Thương ban hành cụ thể gồm:

- Download bộ nhận diện trong file đính kèm hoặc qua link tại đây.

- Download các clip tuyên truyền (có phụ đề tiếng Việt) tại đây

 

 1_KV.zip
 4_FbBanner.zip
 5_Avatar.zip
 BannerFB.zip
 090322_File%20In.zip

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn