Biên bản họp ĐHĐCĐ lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 17/9/2018 tai Hội trườngd khách sạn LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM, Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP được tiến hành với các nội dung sau:

Xin xem chi tiết tại đây

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn