EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

  Với sứ mệnh đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế, góp phần giữ vững an ninh năng lượng của hệ thống điện Quốc gia, trong quá trình vận hành các nhà máy điện, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (đơn vị thuộc EVNGENCO 3) luôn quan tâm và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, yêu cầu của địa phương, cũng như các giải pháp bảo vệ môi trường.

   Với sứ mệnh đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế, góp phần giữ vững an ninh năng lượng của hệ thống điện Quốc gia, trong quá trình vận hành các nhà máy điện, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (đơn vị thuộc EVNGENCO 3) luôn quan tâm và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, yêu cầu của địa phương, cũng như các giải pháp bảo vệ môi trường.

   

   Toàn cảnh Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ

   Từ một nhà máy quản lý vận hành sản xuất điện với 2 tổ máy có tổng công suất 288 MW vào năm 1997, đến nay Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đang quản lý vận hành 13 tổ máy phát điện có tổng công suất là 2.540 MW. Hàng năm cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện hơn 16 tỷ kWh, chiếm khoảng 18 % sản lượng điện miền Nam và khoảng 8,4 % sản lượng điện toàn hệ thống điện Việt Nam. Tất cả các nhà máy đều hoạt động trên dây chuyền công nghệ phát điện tuabin khí chu trình hỗn hợp hiện đại hàng đầu thế giới (Thụy Sỹ, Đức, Nhật Bản), với bộ đốt Low NOx nên giảm thiểu tối đa các khí thải độc hại NOx, SOx, đảm bảo các thông số phát thải luôn đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.

   Nhận thức việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy ngoài việc thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các hệ thống, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường tại các nhà máy, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp như: thực hiện quan trắc và so sánh đánh giá các chỉ tiêu môi trường có thể gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, thủy sinh, ồn và độ rung, nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nguồn nước tiếp nhận để kịp thời phát hiện, xử lý. 

   Đối với chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ các hoạt động sản xuất, bảo dưỡng của các nhà máy điện, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị chức năng tổ chức thu gom tập trung, phân loại, khoanh vùng, lưu tại khu lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Giảm thiểu tiếng ồn bằng phương pháp bọc bảo ôn và cách ly bằng nhà bao che. Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên tổ chức diễn tập theo các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu... để đảm bảo nhanh chóng xử lý theo đúng quy trình, không để sự cố lây lan.

   Với công nghệ hiện đại, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, các giải pháp đảm bảo môi trường, trong suốt những năm qua, Công ty chưa để xảy ra bất kỳ sự cố nào gây ảnh hưởng đến môi trường. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ không chỉ nâng cao năng suất phát điện mà còn vì một môi trường “Không tai nạn, không ảnh hưởng đến con người và không tác động đến môi trường”. 

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ