Báo cáo thường niên năm 2017

Hoạt động trong ngành Điện chịu tác động của nhiều yếu tố khó dự báo, nhưng trong năm 2017, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV, sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan ban ngành, EVNGENCO 3 đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Cụ thể:

  Sản lượng điện sản xuất đạt 33.165 triệu kWh, bằng 101,92% so với kế hoạch và chiếm 17,2% sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia.

Tổng doanh thu ghi nhận 38.377,17 tỷ đồng, bằng 108% so với kế hoạch.

 Lợi nhuận trước thuế loại trừ ảnh hưởng tỷ giá đạt 1.646,45 tỷ đồng, bằng 183% so với kế hoạch

Xem chi tiết tại đây

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn