Báo cáo định kỳ về kế hoạch phòng, chống dịch và điều tra dịch tễ bệnh dịch do vi rút COVID-19 (từ 28/3-03/4/2020)

           Trong tuần qua (từ 28/3-03/4/2020), toàn Tổng Công ty chưa có trường hợp nào mắc dịch bệnhviêm phổi cấp do vi rút COVID-19 gây ra, tình hình sức khỏe của CBCNV Cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị thành viên bình thường. Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và triển khai kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, Tổng Công ty tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và triển khai phương án làm việc từ xa đối với lực lượng gián tiếp, cắm trại tập trung cho bộ phận sản xuất trực tiếp.

           Đây là nội dung tại báo cáo số 1007/GENCO3-VP ngày 03/04/2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc  b áo cáo về kế hoạch phòng, chống dịch (từ 28/3 - 03/4/2020) và tình hình triển khai phương án làm việc từ xa, cắm trại tập trung.

Chi tiết báo cáo tại ĐÂY


Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn