EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Banner phục vụ tuyên truyền Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021

Dưới đây là các banner phục vụ tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2021.

- Download các banner của EVN tại đây hoặc tải qua Google Drive.

- Download nhận diện sự kiện Giờ trái đất 2021 của WWF tại đây.