Bản tin nhà đầu tư tháng 7 2018

Lũy kế 7 tháng năm 2018, tổng sản lượng điện của Tổng Công ty là 20.078 triệu kWh, đạt 55,27% kế hoạch năm. Các NMNĐ Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 vận hành ổn định,NMTĐ Buôn Kuốp được huy động cao theo lưu lượng nước về (khoảng 8,02 tr.kWh/ngày). 

(Xem chi tiết tại đây)

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn