Bản tin nhà đầu tư tháng 5 năm 2018

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 14,82 tỷ kWh, đạt 40,77% kế hoạch năm. Trong đó NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMTĐ Buôn Kuốp lần lượt đạt 107% và 129% kế hoạch…

Xin xem chi tiết tại đây

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn