EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Ngày 26/5/2017, Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, tổ chức họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong xã Vĩnh Tân về việc xả nước thải vào nguồn nước.

Ngày 26/5/2017, Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, tổ chức họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong xã Vĩnh Tân về việc xả nước thải vào nguồn nước.


Tham gia cuộc họp còn có đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường; Chi cục thủy lợi Bình Thuận; Chi cục Biển và hải đảo Bình Thuận; Phòng Quản lý Công nghiệp Sở Công thương Bình Thuận; Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Thuận; Trung tâm Thẩm định Tư vấn tài nguyên nước; Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tuy Phong; HĐND, UBND,  UBMTTQVN, Hội cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tân; Trưởng thôn Vĩnh Hưng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôn Vĩnh Hưng; Phó thôn Vĩnh Tiến, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôn Vĩnh Tiến, Trưởng thôn Vĩnh Phúc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôn Vĩnh Phúc và đông đảo người dân thôn Vĩnh Hưng, thôn Vĩnh Tiến, thôn Vĩnh Phúc - xã Vĩnh Tân - huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận.

 
Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân trình bày báo cáo chủ trương của Chính phủ về đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, căn cứ pháp lý của dự án, tiến độ xây dựng công trình, các nguồn phát sinh nước thải trong quá trình xây dựng nhà máy và khi đi vào vận hành, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của dự án và quy trình thu gom xử lý nước thải của nhà máy trước khi thải ra môi trường, các biện pháp kiểm soát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước bằng các thiết bị quan trắc tự động, các thông số quan trắc, các vị trí quan trắc, tần suất quan trắc, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố. Chất lượng nước thải của dự án đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, hệ số Kq=1, Kf=0.9 trước khi thải vào nguồn nước Vịnh Vũng Mũ.

  
Đại diện chính quyền, đoàn thể và người dân thôn Vĩnh Hưng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Tiến xã Vĩnh Tân tham gia thảo luận tại Hội nghị 

Đại diện chính quyền, đoàn thể và người dân các thôn Vĩnh Hưng, Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc, tham dự cuộc họp nhất trí cao về việc triển khai xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và công tác lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát hệ thống xả nước thải vào nguồn nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi, thắc mắc về việc đơn vị có đảm bảo số lượng, chất lượng kết quả hoạt động của hệ thống, tần suất quan trắc, biện pháp xử lý khi có bất thường. Đồng thời, người dân địa phương cũng đề nghị chủ đầu tư xem xét hỗ trợ trồng cây ngăn gió, đảm bảo thực hiện đúng cam kết quản lý xả thải không ảnh hưởng môi trường sinh thái xung quanh. Đối với các ý kiến và đề nghị trên, đại diện Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân đã giải đáp thỏa đáng cho người dân, còn những nội dung kiến nghị chưa được làm rõ, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận giao cho phòng TNN&KTTV tổng hợp, tham mưu cho Sở để trình UBND tỉnh Bình Thuận, thông báo, chuyển đến chủ đầu tư để giải quyết triệt để hơn.

 

Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân