EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 164/CĐĐVN-CSPL&QHLĐ ngày 1/4/2024 về việc hưởng ứng thi đua “120 ngày nỗ lực cao nhất đảm bảo đủ điện mùa khô năm 2024” từ 01/4/2024 đến hết ngày 31/7/2024.

Năm 2024, để phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập hợp sức mạnh tập thể người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Tổng Giám đốc Tập đoàn phát động nhiều phong trào thi đua để đảm bảo cung ứng đủ điện trong mùa khô cũng như cả năm 2024, bao gồm:

(1) Chỉ thị liên tịch số 01/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 02/01/2024 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024;

(2) Chỉ thị liên tịch số 462/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 24/01/2024 về phát động phong trào thi đua “Xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối”;

(3) Chỉ thị liên tịch số 6506/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 01/11/2023 về việc phát động thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than giai đoạn mùa khô 2023 – 2024;

(4) Kế hoạch số 55/KH-CĐĐVN ngày 26/02/2024 phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024) và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực cách mạng Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2024).

CBCNV EVN ở mỗi vị trí công tác đều nỗ lực cao nhất, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện trong mùa khô năm 2024, là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất mà Đảng và Chính phủ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bằng sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao nhất của CBCNV, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc phát động trong tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua trên với tinh thần “120 ngày nỗ lực cao nhất đảm bảo điện mùa khô năm 2024" từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 31/7/2024. 

Trong đó, đoàn viên công đoàn, người lao động khối nhà máy điện tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình vận hành các thiết bị của nhà máy điện để đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các tổ máy phát điện, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện ở khu vực miền Bắc. CBCNV các nhà máy nhiệt điện than thi đua theo nội dung Chỉ thị liên tịch số 6560/CTLT-EVN-CĐĐVN.

CBCNV khối truyền tải điện tăng cường rà soát hành lang lưới điện truyền tải, kiểm tra các thiết bị trên hệ thống truyền tải điện để kịp thời phát hiện và khắc phục các khiếm khuyết nếu có, hạn chế thấp hành các trường hợp sự cố có thể xảy ra.

CBCNV khối điện lực tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiện điện, tích cực, triển khai chương trình dự báo phụ tải, điều chỉnh phụ tải điện, tích cực làm việc với các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các khách hàng tiêu thụ điện lớn để thống nhất các phương án điều chỉnh phụ tải điện và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

CBCNV khối truyền tải điện, ban quản lý dự án tập trung, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các công trình lưới điện nhằm giải tỏa công suất các nguồn điện, tăng khả năng truyền tải điện, đặc biệt là công trình đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phối Nối theo kế hoạch.

CBCNV khối sửa chữa nỗ lực sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy, đường dây nhanh nhất, tốt nhất để đảm bảo sẵn sàng cho phát điện và truyền tải điện.

Tất cả CBCNV trong Tập đoàn gương mẫu thực hành tiết kiệm điện và tuyên truyền, vận động khách hàng tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025.

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động trong Tập đoàn hưởng ứng các phong trào thi đua, ở mỗi vị trí công tác nỗ lực cao nhất, vượt qua mọi khó khăn để cùng với Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là mùa khô năm 2024./.

Cụ thể Văn bản số 164/CĐĐVN-CSPL&QHLĐ tại đây