EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá trên cả nước nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá trên cả nước nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Các đơn vị trong EVN lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện trong các ngày kỷ niệm Quốc khánh với những nội dung chủ yếu như: Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, ổn định, tin cậy, liên tục trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố; ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá của các địa phương nhân dịp này.

EVN và các đơn vị không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng trong ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2023, trừ trường hợp xử lý sự cố. EVN cũng chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Các đơn vị trực thuộc EVN sẽ bố trí lực lượng ứng trực trong suốt thời gian nghỉ lễ 2/9

EVN đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây. Đồng thời, phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Các tổng công ty điện lực chỉ đạo công ty điện lực chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm bắt thời gian, địa điểm cần đảm bảo cung cấp điện ổn định, thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong thời gian nghỉ lễ 2/9.

Bên cạnh đó, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thông báo cho các đơn vị phát điện ngoài EVN đảm bảo mức độ sẵn sàng cao nhất để đáp ứng khi hệ thống yêu cầu huy động.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, EVN cũng yêu cầu Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt; tổ chức trực 24/24h phục vụ công tác điều hành của tập đoàn.