Bản tin EVN số 40, tuần 3, tháng 10 năm 2019

* Bản tin EVN số 39, tuần 2, tháng 10/2019
* Bản tin EVN số 38, tuần 1 tháng 10/2019

Bản tin EVN số 40, tuần 3, tháng 10 năm 2019 với các nội dung chính:

- Tiếp nhận Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1

- Trao đổi kinh nghiệm về tối ưu hoá nhà máy thuỷ điện

- EVN tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2019 

- Tập huấn cho Người đại diện về công tác quản lý vốn năm 2019 

- Chuyển giao phần mềm E-office cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Cùng nhiều nội dung về Văn bản - Thực thi, Thông tin quảng lý, Thông tin - Chỉ dẫn,...

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn