Bản tin EVN số 28, tuần 4, tháng 7 năm 2019

* Bản tin EVN số 27, tuần 2, tháng 7/2019
* Bản tin EVN số 26, tuần 1, tháng 7/2019

Bản tin  EVN số 28 tuần 4 tháng 7/2019 với các nội dung chính:

- Công đoàn cần tiếp tục chăm lo, động viên kịp thời cho người lao động

- EVN sẵn sàng cung cấp dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy EVN báo cáo chuyên đề về tình hình vận hành, kinh doanh điện 

- Công bố kết quả bình chọn mẫu hoá đơn tiền điện mới

Cùng nhiều nội dung về Văn bản - Thực thi, Thông tin quảng lý, Thông tin - Chỉ dẫn,...

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn