Tin ngành điện

Bản tin EVN số 19, tuần 02, tháng 8 năm 2018

Bản tin EVN số 19, tuần 02, tháng 8 năm 2018
Xem thêm

Bản tin EVN số 18, tuần 01, tháng 8 năm 2018

Bản tin EVN số 18, tuần 01, tháng 8 năm 2018
Xem thêm

Bản tin EVN số 17, tuần 4, tháng 7 năm 2018

Bản tin EVN số 17, tuần 4, tháng 7 năm 2018
Xem thêm

Bản tin EVN số 16, tuần 03, tháng 7 năm 2018

Bản tin EVN số 16, tuần 03, tháng 7 năm 2018

 

Xem thêm

Bản tin EVN số 14, tuần 01, tháng 7 năm 2018

Bản tin EVN số 14, tuần 01, tháng 7 năm 2018

Xem thêm

Bản tin EVN số 13, tuần 04, tháng 6 năm 2018

Bản tin EVN số 13, tuần 04, tháng 6 năm 2018

Xem thêm

Bản tin EVN số 12, tuần 03, tháng 6 năm 2018

Bản tin EVN số 12, tuần 03, tháng 6 năm 2018

Xem thêm

Bản tin EVN số 11, tuần 02, tháng 6 năm 2018

Bản tin EVN số 12, tuần 02, tháng 6 năm 2018

Xem thêm

Lần đầu tiên một doanh nghiệp Nhà nước nhận xếp hạng tín dụng tích cực của Fitch Ratings

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được Fitch Ratings xếp hạng nhà phát hành nợ (Issuer Default Rating, IDR) mức BB tương đương với Viễn cảnh Ổn định về vay nợ dài hạn bằng ngoại tệ.

Xem thêm

Bản tin EVN số 10, tuần 01, tháng 6 năm 2018

 Bản tin EVN số 10, tuần 01, tháng 6 năm 2018

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn