EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Bảo trì tập trung nâng cao độ tin cậy (RCM - RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE) là chiến lược bảo trì được ứng dụng phổ biến trong các nhà máy công nghiệp ở các nước trên thế giới. 

Bảo trì tập trung nâng cao độ tin cậy (RCM - RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE) là chiến lược bảo trì được ứng dụng phổ biến trong các nhà máy công nghiệp ở các nước trên thế giới. 

Với chiến lược này, nguồn lực phục vụ công tác bảo dưỡng được sử dụng tối ưu qua việc tập trung vào hạng mục xử lý triệt để các tồn tại hư hỏng của thiết bị, hệ thống một cách có chọn lọc, dựa trên tần suất sự cố và mức độ quan trọng của chúng ảnh hưởng như thế nào đến độ tin cậy, hệ số khả dụng và hiệu suất của toàn nhà máy. Từ đó, giúp cải thiện năng suất sản xuất của nhà máy, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên.  

Với tính ưu việt của RCM, từ năm 2016, EPS đã thực hiện nghiên cứu ứng dụng giải pháp này cho các nhà máy điện công suất lớn trong Tổng Công ty Phát điện 3. Rõ nét nhất là Dự án 5 gói giải pháp công nghệ nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành nhà máy điện Vĩnh Tân 2 (công suất 1244 MW) bao gồm:

- Lắp đặt hệ thống giám sát tuổi thọ các chi tiết quan trọng trong lò hơi 
- Tối ưu hóa quá trình điều khiển các quy trình công nghệ cháy trong lò 
- Tối ưu hóa nhiệt độ hơi chính vào tuabin 
- Tối ưu hóa quá trình thổi bụi lò hơi 
- Thay thế bộ chèn gió bị hở của bộ sấy không khí 

 

Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 là một trong những đơn vị áp dụng thành công chiến lược bảo trì RCM do EPS cung cấp

Kết quả sau khi thực hiện 5 gói giải pháp trên, hiệu suất tinh của Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 đã tăng 1,8 % so với trước, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát tối ưu các thông số vận hành lò hơi, tuabin hơi. Từ đó giảm được sự cố chủ quan do con người đối với lò hơi của các tổ máy, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục, ổn định. 

Ông Trương Văn Phương - Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty EPS khẳng định: “Thành công từ 5 gói giải pháp nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cho thấy, EPS đã ứng dụng hiệu quả chiến lược bảo dưỡng tập trung nâng cao độ tin cậy, đồng thời tiếp nhận công nghệ hiệu chỉnh, giám sát tình trạng tuổi thọ lò hơi, đo hiệu suất nhà máy nhiệt điện chạy than công suất lớn”

 

EPS phát triển chiến lược RCM dựa trên tình trạng vận hành độ tin cậy và khả dụng theo điều kiện thực tế 

Trong năm 2018, EPS tiếp tục phối hợp với các công ty phát điện trong nước, sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nhận thức về tính ưu việt của chiến lược bảo trì tập trung nâng cao độ tin cậy cho hệ thống, thiết bị nhà máy, cũng như tư vấn các giải pháp kỹ thuật và cách thức triển khai thực hiện dựa trên tình trạng vận hành, độ tin cậy và khả dụng theo điều kiện thực tế của Nhà máy. 


 Công ty EPS