Tin tức

Bản tin EVN số 13 năm 2021

Bản tin EVN số 13 năm 2021 gồm các nội dung chính:

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tuyển dụng lao động

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cần tuyển: khoảng 15-20 vận hành viên Nhà máy nhiệt điện

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2021

Từ ngày 01/4 - 03/4/2021, tại thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Chương trình Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2021.