Tin tức

Bản tin EVN số 15, tuần 3, tháng 04 năm 2019

Để sẵn sàng phương án ứng phó với mùa mưa bão 2019, các công ty thủy điện phải tổ chức thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; phối hợp với các cấp chính quyền ở địa phương kiểm tra,...


Bản tin EVN số 14, tuần 2, tháng 04 năm 2019

Bản tin EVN số 14, tuần 2, tháng 4 năm 2019 với các nội dung sau:

 

Giải trình báo cáo tài chính năm 2018

Tổng Công ty Phát điện 3 xin thông báo công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giải trình một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2018