Tin tức

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Phóng sự trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc hội)

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã thực hiện chế độ làm việc, sinh hoạt tập trung từ ngày 1/4/2020 nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid- 9, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục, cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

 

 

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Phóng sự trực tiếp trên Đài PTTH Bình Thuận)

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid- 9, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục, cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Báo cáo định kỳ về kế hoạch phòng, chống dịch và điều tra dịch tễ bệnh dịch do vi rút COVID-19 (từ 28/3-03/4/2020)

Trong tuần qua (từ 28/3-03/4/2020), toàn Tổng Công ty chưa có trường hợp nào mắc dịch bệnhviêm phổi cấp do vi rút COVID-19 gây ra, tình hình sức khỏe của CBCNV Cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị thành viên bình thường. Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và triển khai kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, Tổng Công ty tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và triển khai phương án làm việc từ xa đối với lực lượng gián tiếp, cắm trại tập trung cho bộ phận sản xuất trực tiếp.