Tin tức

Bản tin EVN số 30, tuần 1, tháng 8 năm 2019

Bản tin EVN số 30 tuần 1 tháng 8/2019 gồm các nội dung chính

Hội nghị Quản lý Kỹ thuật EVNGENCO 3 năm 2019

Sáng ngày 06/8/2019, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) đã tổ chức Hội nghị Quản lý Kỹ thuật năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh.

Mưa lũ diện rộng nhưng hồ thủy điện vẫn thiếu nước

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 nhưng tình hình thủy văn - nước về các hồ thủy điện cải thiện không đáng kể, thậm chí các hồ ở khu vực ít chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão vẫn ở mức nước rất thấp, thậm chí còn dưới cả mực nước chết.