TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 03 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 04/2021

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 3/2021
1. Công tác sản xuất - kinh doanh

   Sản lượng điện thực hiện tháng 3/2021 của EVNGENCO 3 là 2,947 tỷ kWh, lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 là 7,465 tỷ kWh, đạt 23,36% kế hoạch năm. Trong tháng, các Nhà máy điện Phú Mỹ được huy động thấp, phải ngừng dự phòng dài; các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp huy động theo lưu lượng nước về.

2. Công tác đầu tư xây dựng
   Ngày 24/3/2021, Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum đã hòa lưới điện quốc gia thành công, hoàn thành quá trình vận hành thử thách và chính thức phát điện thương mại vào ngày 01/4/2021. Tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia thành công vào ngày 03/4/2021 và dự kiến sẽ chính thức phát điện thương mại từ ngày 09/4/2021.
   Đối với các dự án nguồn điện mới, Tổng Công ty tiếp tục triển khai, đôn đốc chuẩn bị thủ tục đầu tư; nghiên cứu hợp tác, đánh giá hiệu quả các dự án.

3. Công tác môi trường
   Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo và kiểm soát tốt, kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Toàn bộ các thông số từ hệ thống quan trắc môi trường online tại các NMNĐ: Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và các bảng thông tin điện tử ngay trước cổng nhà máy luôn đảm bảo liên tục, xuyên suốt, ổn định.
   Công tác quản lý tro, xỉ tiếp tục được kiểm soát tốt. Tại các NMNĐ Mông Dương 1 và Ninh Bình hiện tro xỉ được tiêu thụ toàn bộ. Lượng tro xỉ tiêu thụ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp tục duy trì ở mức cao.
   Ngày 16/3/2021, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đến kiểm tra, giám sát tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và đánh giá tích cực về công tác đảm bảo môi trường tại NMNĐ Vĩnh Tân 2, các nhà máy điện đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 4/2021
   Dự kiến sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO 3 tháng 4/2021 là 2,944 tỷ kWh, trong đó các Nhà máy điện Phú Mỹ đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống và theo khả năng cấp khí, nhà máy Nhiệt điện than sẵn sàng phát  theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy Thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về.
   Tổng Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, hỗ trợ đưa Tổ máy số 2 của Dự án Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum được chính thức phát điện thương mại vào ngày 09/4/2021; tích cực triển khai các hoạt động theo chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449                     Fax: (84-28) 3636 7450

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn