TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 9/2020
    1. Công tác sản xuất - kinh doanh
    Sản lượng điện thực hiện tháng 9/2020 của EVNGENCO 3 là 2,768 tỷ kWh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 là 25,305 tỷ kWh, đạt 71,33% kế hoạch năm.
    Trong tháng 9/2020, các nhà máy điện của Tổng Công ty Phát điện 3 vận hành an toàn và tin cậy, đáp ứng tốt phương thức huy động của hệ thống điện, trong đó các tổ máy nhiệt điện huy động thấp hơn so với khả dụng do: Phụ tải của hệ thống điện còn thấp vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ưu tiên huy động cao các nguồn thủy điện đang vào mùa mưa lũ và nguồn điện mặt trời. Theo đó, sản lượng điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đạt cao hơn các tháng trước đây.
    Đối với công tác sửa chữa, Tổng Công ty đã hoàn thành vượt tiến độ công tác sửa chữa bảo dưỡng hai tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1. Hiện tại, đang thực hiện trung tu tổ máy GT13 Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1; bảo dưỡng tổ máy GT8 và tiểu tu lò 8 Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa; trung tu lò hơi số 3 và tổ máy số 3 Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình.
    2. Công tác đầu tư xây dựng
    Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum đã hoàn thành công tác xây dựng lắp đặt với tổng tiến độ đạt 99%. Hiện nay dự án đang thực hiện công tác thí nghiệm, thử nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thiết bị từng phần để chuẩn bị thử nghiệm chạy máy phát điện. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng dự kiến thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu vào tháng 10/2020 trước khi phát điện các tổ máy.
    Đối với đầu tư dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn giai đoạn 1, EVNGENCO 3 cùng các đối tác trong Tổ hợp tiếp tục triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
    Ngoài ra, EVNGENCO 3 đang thực hiện đầu tư xây dựng điện mặt trời mái nhà tại các Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân, Công ty EPS, và Công ty Thủy điện Buôn Kuốp. Đồng thời xúc tiến thực hiện các thủ tục thực hiện đầu tư Dự án Điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp và Srêpốk 3.
    3. Công tác môi trường
    Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo và kiểm soát tốt, kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Hệ thống quan trắc môi trường online và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tại các địa phương của các Nhà máy Nhiệt điện: Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình hoạt động liên tục, thông suốt. 
    Công tác quản lý tro, xỉ tiếp tục được kiểm soát tốt. Lượng tro xỉ tiêu thụ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp tục đạt ở mức cao. Tại các Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và Ninh Bình hiện tro xỉ được tiêu thụ toàn bộ.
    Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác môi trường tại các nhà máy nhiệt điện than, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng bảng điện tử ngay trước cổng nhà máy. 
II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 10/2020
    Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty tháng 10/2020 là 2,955 tỷ kWh. Trong đó, các nhà máy nhiệt điện đảm bảo độ khả dụng cao nhất để đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo tình hình thủy văn. Thực hiện công tác sửa chữa, trung tu các Nhà máy điện Phú Mỹ 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch để sẵn sàng cho công tác phát điện mùa khô năm và cả năm 2021.
    Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNGENCO 3 thúc đẩy thử nghiệm phát điện các tổ máy Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và tiếp tục xúc tiến thủ tục đầu tư Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn - Giai đoạn 1.
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449 Fax: (84-28) 3636 7450

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn