TCBC - Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 8/2017
1. Về sản xuất - kinh doanh

Sản lượng điện thực hiện tháng 8/2017 của EVNGENCO 3 là 2,260 tỷ kWh, lũy kế 8 tháng đầu năm là 22.270 kWh, đạt 63% so với kế hoạch năm. Trong tháng 8/2017, do tình hình thủy văn rất thuận lợi, các nhà máy thủy điện huy động tương đối cao theo lưu lượng nước về, các nhà máy nhiệt điện được huy động thấp. Một số tổ máy của NMNĐ Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 phải ngừng dự phòng do thừa nguồn. 

2. Công tác đầu tư xây dựng

Các Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4, NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR, NMNĐ Thái Bình, Thủy điện Thượng Kon Tum tiếp tục triển khai theo tiến độ. Trong đó, NMNĐ Thái Bình, tổ máy số 2 đã hòa đồng bộ dầu lần đầu vào lúc 15h14’, ngày 20/8/2017 và đang thử nghiệm theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng đã trình UBND tỉnh Bình Thuận hồ sơ xin bổ sung quy hoạch dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân và trình UBND tỉnh Đắk Lắk xin bổ sung quy hoạch dự án Điện măt trời Buôn Kuốp, Srêpốk thuộc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp. Các dự án Điện mặt trời Buôn Tua Srah (tỉnh Đắk Lắk), Điện mặt trời trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đang ở bước xin chủ trương khảo sát thực hiện và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án nhà máy điện tuabin khí LNG (khí hóa lỏng) - Trung tâm điện lực Long Sơn - đang trình hồ sơ hiệu chỉnh bổ sung và nghiên cứu địa điểm đầu tư dự án.
3. Công tác môi trường:
Việc vận hành thử nghiệm của các dự án nhiệt điện than Thái Bình, Vĩnh Tân 4 đều đảm bảo an toàn và đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý môi trường. Trước khi diễn ra thử nghiệm tại nhà máy, đơn vị quản lý trực tiếp đều có thông báo kế hoạch cho các cơ quan chức năng của địa phương để nắm và tham gia giám sát.
4. Công tác cổ phần hóa

Về công tác cổ phần hóa Tổng Công ty, Bộ Công Thương đã có quyết định số 3396/QĐ-BCT về việc xác định giá trị Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào ngày 31/8/2017. Từ đó, Tổng Công ty đang xây dựng kế hoạch và phân công triển khai các công việc tiếp theo.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017

Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty tháng 9/2017 của Tổng Công ty là 2,430 tỷ kWh. Các nhà máy thủy điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẽ khai thác cao theo kế hoạch điều tiết và lưu lượng nước về. Các Nhà máy điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 3, Mông Dương 1, Bà Rịa, Ninh Bình tập trung ổn định sản xuất, đáp ứng tốt phương thức huy động của A0.

Dự kiến Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty Mãi Xanh xây dựng (gồm 02 dây chuyền đầu tiên) sẽ đưa vào hoạt động. Với nguyên liệu là tro xỉ từ NMNĐ Vĩnh Tân 2, việc đưa dây chuyền vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo hơn công tác môi trường tại nhà máy này. 

Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong tháng 9/2017 và triển khai các bước tiếp theo của công tác cổ phần hóa. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254. 3876927    Fax: 0254. 3876930


Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn