TCBC - Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 7/2017

1. Về sản xuất - kinh doanh

Sản lượng điện thực hiện tháng 7/2017 của EVNGENCO 3 là 2,345 tỷ kWh, lũy kế 7 tháng đầu năm là 20.015 kWh đạt 56,62% so với kế hoạch năm. Trong tháng 7/2017, do tình hình thủy văn thuận lợi, các tổ máy của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp huy động cao theo lưu lượng nước về. Các NMĐ Phú Mỹ, Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2 vận hành tương đối ổn định, sản lượng điện được huy động thấp. Một số tổ máy của NMĐ Phú Mỹ phải ngừng dự phòng do thừa nguồn. 

2. Công tác đầu tư xây dựng
Tổng Công ty Phát điện 3 tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện các Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4, NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR, NMNĐ Thái Bình và Thủy điện Thượng Kon Tum. Riêng đối với NMNĐ Vĩnh Tân 4, dự án đã tiến hành hòa lưới điện quốc gia thành công vào ngày 13/7/2017 (vượt tiến độ 32 ngày) và thử nghiệm đến công suất thiết kế, tiến gần hơn đến mốc hoàn thành dự án.
Tại NMNĐ Thái Bình 1, tổ máy số 1 đã bắt đầu thử nghiệm đốt than vào ngày 31/7/2017. Trước đó, ngày 05/7/2017, tổ máy số 2 của nhà máy đã thực hiện đốt dầu lần đầu.

Các dự án Điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk và NMĐ Tuabin khí LNG (khí hóa lỏng) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục được Tổng Công ty quan tâm xúc tiến đầu tư.

3. Công tác môi trường
Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện nói chung và các NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và Ninh Bình tiếp tục được đảm bảo. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên mở cửa cho chính quyền, người dân đến tham quan, giám sát công tác vận hành sản xuất điện và quản lý môi trường định kỳ 1 tháng/lần.

Công tác quản lý tro xỉ được kiểm soát tốt, công tác nâng tầng đê bao bãi xỉ đáp ứng yêu cầu, đảm bảo tránh tràn nước, không sạc lở ra ngoài khi có mưa lớn.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017
Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty tháng 8/2017 của Tổng Công ty là 2,373 tỷ kWh.
Bên cạnh việc tiếp tục tập trung ổn định sản xuất các nhà máy nhiệt điện: Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Bà Rịa, Ninh Bình để đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều hộ Hệ thống điện Quốc gia. 
 Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong tháng 8/2017 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Tổng Công ty Phát điện 3
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254. 3876927    Fax: 0254. 3876930

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn