TCBC - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02/ 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2020

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 02 năm 2020

1. Về sản xuất - kinh doanh
 
     Sản lượng điện thực hiện tháng 02/2020 của EVNGENCO 3 là 2.966 triệu kWh, đạt 15,4% kế hoạch năm và vượt 7,84% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 02/2020, các Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 vận hành ổn định. Các nhà máy nhiệt điện than và khí được huy động cao. Các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp được huy động theo lưu lượng nước về và mức nước giới hạn tuần theo Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Các nhà máy thuộc ENGENCO 3 tham gia thị trường điện bình thường, tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

2. Công tác đầu tư xây dựng

     Tiếp tục thực hiện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo kế hoạch. Tổng tiến độ dự án đạt khoảng 98%.

Đối với đầu tư dự án nguồn điện mới, Bộ Công Thương đang xem xét, rà soát cơ cấu nguồn điện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định bổ sung Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia (Quy hoạch Điện VII điều chỉnh).

3. Công tác môi trường
         
Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo và kiểm soát tốt, không có hiện tượng phát tán bụi ra môi trường, kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành.

Công tác bảo vệ môi trường tại bãi xỉ các NMNĐ Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 đảm bảo ổn định. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã chủ động tích cực thực hiện các biện pháp ngăn chặn không để phát tán bụi, than trong mùa gió lốc tại nhà máy và bãi xỉ. Công tác quản lý tro, xỉ tiếp tục được kiểm soát tốt. Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, các đơn vị tạm dừng và giảm lấy tro, xỉ nên lượng tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được tiêu thụ hạn chế. Tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, tro, xỉ phát sinh trong quá trình vận hành được tiêu thụ toàn bộ.

Bên cạnh đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch viêm phổi do vi rút COVID-19, EVNGENCO 3 đã chủ động công tác chăm sóc sức khỏe CBCNV, đảm bảo không có người lao động bị nhiễm bệnh.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 03 năm 2020
      
Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty trong tháng 03/2020 là 3.171 triệu kWh, trong đó các nhà máy điện huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo nước cho mùa khô 2020.

Tổng Công ty tiếp tục triển khai công tác đảm bảo cung ứng than cho vận hành các nhà máy nhiệt điện than trong mùa khô và cả năm 2020. Các Nhà máy điện Phú Mỹ, Bà Rịa chuẩn bị đủ nhiên liệu dầu DO theo quy định để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu, đồng thời tập trung ổn định sản xuất, an ninh trật tự các nhà máy, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Tập trung trung tu tổ máy H1, Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp từ ngày 17/3 đến 31/3/2020.

Tổng Công ty tiếp tục duy trì triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút COVID-19 để đảm bảo sức khỏe cho CBCNV Tổng Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449                                  Fax: (84-28) 3636 7450


Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn