TCBC - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01/ 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2020

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD năm 2019

1. Về sản xuất - kinh doanh
 
    Sản lượng điện thực hiện tháng 01/2020 của EVNGENCO 3 là 2,548 tỷ kWh, đạt 7,20% kế hoạch năm. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc đạt 2,375%, vượt 8,06% kế hoạch tháng.

Trong tháng 01/2020, các Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 vận hành ổn định. Nhiệt điện khí huy động thấp (khoảng 34,53 triệu kWh/ngày) do thiếu khí cấp, nhiệt điện than huy động cao theo nhu cầu hệ thống. Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp được huy động theo lưu lượng nước về. Các nhà máy điện của EVNGENCO 3 vận hành an toàn liên tục, đặc biệt đã góp phần đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Canh Tý 2020.

Các nhà máy thuộc ENGENCO 3 tham gia thị trường điện bình thường, tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

2. Công tác đầu tư xây dựng

     Tiếp tục đẩy nhanh thực hiện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo kế hoạch. Với tổng tiến độ của dự án hiện đạt khoảng 97%, hạng mục tuyến áp lực (đập tràn và đập dâng) và hạng mục cửa nhận nước của Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và cấp chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành vào ngày 15/01/2020. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra tại công trường từ ngày 19-20/02/2020 về công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi tích nước vào tuần cuối tháng 02/2020.

Đối với đầu tư dự án nguồn điện mới, ngày 07/01/2020, Đoàn công tác Bộ Công Thương đã tổ chức kiểm tra thực địa khu vực dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn. Hiện Chính Phủ đang xem xét phê duyệt chính thức bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia (Quy hoạch Điện VII điều chỉnh).

3. Công tác môi trường
        
Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo, không có hiện tượng phát tán bụi ra môi trường, kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Bãi xỉ các NMNĐ Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 đảm bảo ổn định, an toàn. Công tác quản lý tro, xỉ tiếp tục được kiểm soát tốt.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020
      
Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty trong tháng 02/2020 là 2,943 tỷ kWh, trong đó các nhà máy điện huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo nước cho mùa khô 2020.

Tập trung đại tu tổ máy H2, Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 từ ngày 09/02 đến 14/3/2020 và hoàn thành Trung tu tổ máy GT12, Nhà máy điện Phú Mỹ 1 từ ngày 01/02 đến 20/02/2020. Bên cạnh tập trung ổn định sản xuất, an ninh trật tự các nhà máy, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Tổng Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch viêm phổi do vi rút COVID-19 đảm bảo sức khỏe cho CBCNV Tổng Công ty.

Duy trì công tác đảm bảo môi trường khu vực sản xuất và bãi xỉ, đảm bảo các thông số phát thải nằm trong giới hạn cho phép.

Thực hiện các hạng mục theo kế hoạch trong công tác đầu tư xây dựng. EVNGENCO 3 phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ tại dự án Thủy điện Thượng Kon Tum: tích nước dự kiến vào tuần cuối tháng 02/2020, phát điện các tổ máy trong tháng 06/2020. Đối với Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn, EVNGENCO 3 tiếp tục công tác chuẩn bị triển khai thực hiện trong khi Chính Phủ xem xét phê duyệt chính thức bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia (Quy hoạch Điện VII điều chỉnh).

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449                                  Fax: (84-28) 3636 7450

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn