TCBC - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÝ I/ 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH QUÝ II/2020

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD Quý I/2020

1. Về sản xuất - kinh doanh
 
     Sản lượng điện thực hiện Quý I/2020 của EVNGENCO 3 là 8,591 tỷ kWh, đạt 24,29% kế hoạch năm và bằng 100,77% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong Quý I/2020, các Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpốk 3 vận hành ổn định, đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống điện. Trong đó, các nhà máy nhiệt điện khí huy động ở mức trung bình do thiếu khí cấp, đảm bảo phương thức huy động dầu; các nhà máy nhiệt điện than huy động theo nhu cầu của hệ thống; các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp được huy động theo lưu lượng nước về, đảm bảo cấp nước cho hạ du.

Trong công tác sửa chữa lớn, EVNGENCO 3 đã hoàn thành các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ gồm: đại tu tổ máy H2, Nhà máy Thủy điện Srêpôk 3 (từ 09/02 đến 12/3) sớm 2 ngày so với kế hoạch; trung tu tổ máy H1, Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp (từ 17/3 đến 31/3); hoàn thành trung tu buồng đốt tổ máy GT12, Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1 (từ 01/02 đến 18/02) sớm 02 ngày so với kế hoạch. 

2. Công tác đầu tư xây dựng

Tiếp tục thực hiện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo kế hoạch. Tổng tiến độ dự án đạt khoảng 98,4%, dự kiến phát điện Nhà máy vào khoảng tháng 06/2020.

Đối với đầu tư dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn, ngày 01/4/2020 Bộ Công Thương đã hoàn thành Báo cáo bổ sung các nội dung liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét, phê duyệt chính thức bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

3. Công tác môi trường
Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo, kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn môi trường hiện hành.

Công tác quản lý tro, xỉ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Các đơn vị nhiệt điện than đã có đầy đủ giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện làm vật liệu san lấp và làm vật liệu xây dựng, khối lượng tro xỉ tiêu thụ tăng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, để giữ vững ổn định công tác sản xuất điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hơn 700 CBCNV EVNGENCO 3 đã tham gia cắm trại tập trung, sinh hoạt, nghỉ ngơi ngay tại khu vực nhà máy từ ngày 01/4/2020. Cùng với cả nước, EVNGENCO 3 đã vận động quyên góp mỗi CBCNV ủng hộ 01 ngày lương và tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng vật dụng phòng dịch và tiền mặt, với tổng kinh phí khoảng 01 tỷ đồng cho các cơ sở y tế địa phương để chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Quý II/2020
      
Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty Quý II/2020 9,487 t kWh, trong đó các nhà máy nhiệt điện huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, sẵn sàng vận hành nhiên liệu dầu đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao vào các tháng cao cao điểm mùa khô tới đây, khôi phục các hoạt động sản xuất sau thời gian cách ly phòng chống dịch Covid-19, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo công tác môi trường.

Các Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Bà Rịa vận hành tối ưu theo nguồn khí cung cấp, chuẩn bị đủ nhiên liệu dầu DO theo quy định, đồng thời tập trung ổn định sản xuất, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Các nhà máy nhiệt điện than chủ động triển khai các phương án đảm bảo nhiên liệu vận hành để không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp, phương án để phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho CBCNV. Tập trung thực hiện các hạng mục theo kế hoạch trong công tác đầu tư xây dựng, thúc đẩy thủ tục đầu tư Dự án TTĐL Long Sơn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449                                  Fax: (84-28) 3636 7450

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn