TCBC - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2019

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 10 năm 2019

1. Công tác sản xuất - kinh doanh

Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2019 của EVNGENCO 3 là 2,800 tỷ kWh, lũy kế năm 2019 là 28,581 tỷ kWh, đạt 79,67% kế hoạch năm và 104,3% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong tháng 10/2019, các Nhà máy điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 vận hành ổn định. Lượng khí cấp cho các NMNĐ Phú Mỹ tiếp tục thấp, trung bình khoảng 5,86 triệu m3/ngày, không đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, một số tổ máy dừng dự phòng và phải huy động dầu khoảng 82,40 triệu kWh. Các NMNĐ than huy động cao theo nhu cầu của hệ thống. Các NMTĐ Buôn Kuốp được huy động theo lưu lượng nước về.

Về công tác sửa chữa, thực hiện theo kế hoạch gồm đại tu tổ máy GT11 (dự kiến từ 13/10/2019 đến ngày 12/12/2019)  và trung tu lò 11 (từ ngày 13/10/2019 đến 13/11/2019) NMĐ Phú Mỹ 1; đại tu tổ máy S1, NMNĐ Vĩnh Tân 2 dự kiến từ ngày 02/10/2019 đến ngày 30/11/2019; trung tu kết hợp kiểm tra trước FAC tổ máy S1, NMNĐ Thái Bình dự kiến từ ngày 15/10/2019 đến 18/11/2019.

2. Công tác đầu tư xây dựng

Trong tháng 10/2019, Tổng Công ty tiếp tục thúc đẩy thực hiện các Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo kế hoạch. Theo đó, ngày 21/10/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) (Công ty liên kết của Tổng Công ty Phát điện 3) đã tổ chức Lễ thông hầm kỹ thuật tuyến năng lượng của dự án tại công trường Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, xã Ngọc Tem, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum. Lễ thông hầm là dấu mốc rất quan trọng để Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum đi đến mốc tích nước hồ chứa vào tháng 01/2020 chuẩn bị đưa vào vận hành phát điện dự kiến trong Quý I/2020. Tại Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR, Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành, chấp thuận đưa vào vận hành phát điện từ ngày 05/10/2019.

Đối với đầu tư dự án mới, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc bổ sung dự án TTĐL Long Sơn vào Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh. Bộ Công thương đã có văn bản báo cáo bổ sung ngày 30/10/2019 kiến nghị Chính phủ phê duyệt bổ sung dự án TTĐL Long Sơn vào Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh.

3. Công tác môi trường

Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo, không có hiện tượng phát tán bụi ra môi trường, kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Bãi xỉ các NMNĐ Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 đảm bảo ổn định, an toàn, không có hiện tượng nước thấm hoặc chảy tràn ra môi trường xung quanh.

Công tác quản lý tro, xỉ tiếp tục được kiểm soát tốt. Trong tháng 10/2019, việc tiêu thụ tro, xỉ của NMNĐ Vĩnh Tân 2 tăng mạnh, đạt khoảng 40% lượng tro xỉ; lượng tro, xỉ phát sinh của NMNĐ Mông Dương 1 được tiêu thụ toàn bộ.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 11 năm 2019

Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty trong tháng 11 năm 2019 của Tổng Công ty dự kiến 2,634 tỷ kWh, trong đó các nhà máy điện huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo tích nước cho mùa khô 2020. Đảm bảo cung ứng than cho vận hành các NMNĐ các tháng cuối năm 2019. Tập trung ổn định sản xuất các nhà máy, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Tổng Công ty cũng tập trung thực hiện công tác sửa chữa lớn: hoàn thành đại tu tổ máy S1, NMNĐ Vĩnh Tân 2; tiếp tục thực hiện đại tu GT11, NMNĐ Phú Mỹ 1 theo kế hoạch; hoàn thành công tác trung tu và kết hợp kiểm tra trước FAC tổ máy S1, NMNĐ Thái Bình.

Kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tạo điều kiện và tìm kiếm thêm các đơn vị tiêu thụ tro xỉ của các NMNĐ than; thực hiện các hạng mục theo kế hoạch trong công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt là Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, phấn đấu đạt cột mốc tích nước trong tháng 01/2020 và phát điện thương mại trong tháng 03/2020. Đối với Dự án TTĐL Long Sơn, EVNGENCO 3 tiếp tục công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện ngay sau khi được phê duyệt bổ sung quy hoạch.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Tổng Công ty Phát điện 3

Địa chỉ: 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3636 7449          Fax: (84-28) 3636 7450

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn