EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 3/2024

1. Công tác sản xuất - kinh doanh

Sản lượng điện thực hiện tháng 3/2024 của Tổng Công ty là 2,805 tỷ kWh, đạt 101,3% kế hoạch tháng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 là 6,603 tỷ kWh, đạt 23,8% kế hoạch năm.

Trong tháng 3/2024, các Nhà máy điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 được huy động theo nhu cầu phụ tải Hệ thống điện. Lưu lượng nước về hồ chứa nhà các máy thủy điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm, các nhà máy được huy động vận hành theo tình hình thủy văn và luôn đảm bảo tốt cấp nước cho hạ du đồng thời giữ nước để cung cấp điện trong cao điểm mùa khô 2024. Ngày 14/3/2024, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã phối hợp với địa phương tổ chức Hội nghị về công tác phối hợp điều tiết hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah đảm bảo sản xuất, dân sinh vùng hạ du và cung ứng điện mùa khô 2024.

Tổng Công ty tiếp tục thực hiện sửa chữa bảo dưỡng 08 công trình theo kế hoạch, trong đó đã hoàn thành vượt kế hoạch 4 công trình tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 MR, Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp và Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah; kịp thời khắc phục các bất thường thiết bị, sớm đưa tổ máy vào vận hành.

2. Công tác môi trường

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được đảm bảo, tuân thủ đúng quy định. Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 duy trì tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ đạt 100%, tiêu thụ thêm 300.000 m3 tro, xỉ lưu trữ tại bãi. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ hơn 90%, nhà máy đang gấp rút hoàn thành dây chuyền phân tách tro xỉ, dự kiến đưa vào vận hành trong Quý II/2024.

Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh các Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành và được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và bảng điện tử đặt trước cổng nhà máy. 

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 4/2024

Trong tháng 4/2024, Tổng Công ty dự kiến đạt sản lượng điện là 2,425 tỷ kWh. Các tổ máy luôn đảm bảo khả dụng ở mức cao nhất, đáp ứng tốt huy động của hệ thống; Các nhà máy thủy điện chủ động kiểm tra an toàn hồ đập theo quy định, thực hiện điều tiết nước về hạ du phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân; Các nhà máy nhiệt điện luôn nỗ lực để đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất. 
Các nhà máy điện than duy trì đảm bảo môi trường sản xuất, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ qua cảng xuất tro xỉ chuyên dụng/cảng dầu; phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng tro, xỉ của các nhà máy điện phục vụ san lấp, làm đường giao thông. 

Tổng Công ty cũng tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao độ khả dụng, giảm suất hao nhiệt, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu đạt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449 Fax: (84-28) 3636 7450

Tin cùng chuyên mục

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023

Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2023 của Tổng Công ty là 2,758 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 là 25,335 tỷ kWh, đạt 78,6% kế hoạch năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16,467 tỷ kWh, đạt 51,1% kế hoạch năm và đạt 103,1% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua.